Module core.datasources.pandas_datasource

Pandas Datasource definition

Classes

PandasDatasource(name: str, df, schema=None, **unused_kwargs) : ZenML Pandas datasource definition.

Initialize pandas datasource.
Args:
    name: Name of datasource.
    df: pandas dataframe

### Ancestors (in MRO)

* zenml.core.datasources.base_datasource.BaseDatasource

### Class variables

`DATA_STEP`
: